Deutsch  English  Slowakisch  Bulgarisch  Ungarisch  Rumänisch

Acasa

Uniunea Europeană urmărește să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu până la 20% între 1990 și 2020 și să crească ponderea energiilor regenerabile cu până la 20% din consumul de energie al UE. Pentru a mări ponderea energiilor regenerabile în consumul total de energie, este nevoie nu numai de investiții materiale, ci și de know-how tehnic și experți bine pregatiti.

În momentul de față, cursuri adecvate de inițiere sau perfecţionare în domeniul energiilor regenerabile, există numai în învățământul superior din țările participante: Bulgaria, Ungaria, România și Slovacia. Transferul vizat și implementarea modulelor în învățământul profesional din acest sector va deschide noi posibilități educaționale și de muncă, în special persoanelor din domenii non-universitare și va sprijini punerea în aplicare a rezoluțiilor UE luând în considerare condițiile naționale, geografice și economice, precum și educaţionale ale țărilor vizate. Introducerea și aplicarea principiilor ECVET din cadrul proiectului vor sprijini în mod durabil mobilitatea transnațională a experților și a atitudinilor de învățare pe tot parcursul vieții, care sunt necesare în acest sector.

Logo lifelong lerning.jpg